Human translations with examples: kannada, ದುರ್ಯೋಧನ … ನಿಜವೃತ್ತಾಂತ ತಿಳಿದಾಗ ತನ್ನ ವ್ರತಭಂಗವಾದುದಕ್ಕೆ ಕೆರಳಿದ. Human translations with examples: kannada, ದುರ್ಯೋಧನ ವಿಲಪ ಸರಂಶ. ಇವನ ತಂದೆ ಸೂರ್ಯದೇವ. duriodhonan ho rakesi vrit'ticho naxil'lo punn to panddvancho dusvas kortalo. ಕರ್ಣ ಮ್ಲಾನವದನನಾಗಿ ಬಿಲ್ಲುಬಾಣಗಳನ್ನು ಕೆಳೆಗೆಸೆದು ತನ್ನ ಪೀಠದತ್ತ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದ. The film was produced by Munirathna. ನಿರಾಯುಧನಾದ ಕರ್ಣನನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಲ್ಲುವುದೆಂದು ಕನಿಕರದಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಹಿಂತೆಗೆಯಲು, ಕೃಷ್ಣ ಕರ್ಣನ ಅಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಕಾರ್ಯನಿರತನಾಗಲು ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ. ಕೃಷ್ಣ ಕರ್ಣನನ್ನು ಭೇದಿಸಲಾರದೆ, ಕುಂತಿಗೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. The story is centred on Duryodhana, the Kaurava king. ಈ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಕೇಳಿ ಧರ್ಮರಾಯ ಚಕಿತನಾಗಿ ತಾಯಿ ಮಾಡಿದ ಅಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡ. Contextual translation of "duryodhana vilapa summary full in kannada" into Kannada. He was killed by BhÄ«ma and went to the heavenly planets as a result of his adherence to ká¹£atriya duties. ಆಗ ಆತ ಪರುಶರಾಮನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ತಾನು ವಿಪ್ರನೆಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಧನುರ್ವಿದ್ಯಾಪಾರಂಗತ ನಾದ. ನನಗೂ ಅರ್ಜುನನಿಗೂ ವೈರ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟದ್ದೇ ಸರಿ. Duryodhana's hopes are finally shattered when Karna is killed by Arjuna after an intense and legendary battle. kovrov ani panddvank dronnacharean xostrvidea xikoili. duriodhonak bolramakoddlean godaiud'dhachem xikxonn mell'llil'le. dhormorazachea monant duriodhonavixim ken'nach dusvas naxil'lo. हें पान शेवटीं 14 डिसेंबर 2020 दिसा, 19:31 वोरांचोर बदलेलें. Duryodhana is mentored by his maternal uncle Shakuni, who desires the elevation of his sister's children at the expense of the Pandavas.Shakuni masterminds most of Duryodhana… Duryodhana showing his army to Drona. tancho ogoneatvas ani vonvas sompleuprant tamnni aplea puroitavorvim duriodhonakodden ordea rajeachi magnni keli. Bhima, Duryodhana, Jarasandha, Kichaka and Bakasura were born in the same cosmic phase. ಕೊನೆಗೆ ಸಮಸ್ತ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯವೇ ಅರ್ಜುನನ ಸಮ್ಮೋಹನಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರಾಪರವಶವಾಯಿತು. ಪಾಂಡವರಿಗೂ ಇತರ ರಾಜರಿಗೂ ಕಾಳಗವಾಗಿ, ಪಾಂಡವರು ವಿಜಯಿಗಳಾದರು. The Mahabharata or Mahābhārata is one of the two major Sanskrit epics of ancient India, the other being the Ramayana. taka niai, borem gunn, man hea sarkil'lea gozalimvixinchi zann axil'li. ದುರ್ಯೋಧನನ ಆಪ್ತಮಿತ್ರನಾದ ಕರ್ಣನ ಮೇಲ್ಮೆ ದಿನದಿನಕ್ಕೂ ವರ್ಧಿಸತೊಡಗಿತು. Contextual translation of "duryodhana story" into Kannada. tea vellar droupodin orzunak venchun kaddlo tem pollovn taka chodd tiddok marli. Contextual translation of "duryodhana vilapa summary kannada" into Kannada. This caused a hardened mass of gray flesh to issue from her womb. Vyasa divided the ball of flesh into 101 equal pieces, and put them in pots of ghee, which were sealed and buried into t… Duryodhana enters deep water in lake for rest.jpg 2,975 × 2,198; 921 KB Duryodhana found in the lake.jpg 2,192 × 2,996; 924 KB Duryodhana pleads with Shalya to become Karna's charioteer.jpg 2,200 × 2,996; 1.06 MB Human translations with examples: kannada, ದುರ್ಯೋಧನ ಕಥೆ, ರೊಮಿಯೋ ಜೂಲಿಯೆಟ್ ಕಥೆ. ತನಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದ ಸರ್ಪಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಂಡು, ಅದರ ಮರುನುಡಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಗಿತ್ತ ವಚನವನ್ನು ಚಾಚೂತಪ್ಪದೆ ಕರ್ಣ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. punn tannem toxem kelemna. ಅನಂತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ವಿಪ್ರವೇಷಿಯಾಗಿದ್ದ ಅರ್ಜುನ ಎದ್ದುಬಂದು, ಜನ ಅಪಹಾಸ್ಯಮಾಡಿ ನಕ್ಕರೂ ಹಿಂತೆಗೆಯದೆ, ಮತ್ಸ್ಯಯಂತ್ರವನ್ನು ಭೇಧಿಸಿದ. ಆಗ ಕೃಪ, ದ್ರೋಣ ಮೊದಲಾದವರೆಲ್ಲ ಕರ್ಣನನ್ನು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಿದರು. Duryodhana’s wife name is “Bhanumati”. Bhima killed Jarasandha. ಕೃಷ್ಣನ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಜನ್ಮವೃತ್ತಾಂತ ತಿಳಿದ ಬಳಿಕ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂತೋಷ; ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸಂಕಟ, ಪಾಂಡವರು ತನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರೆಂದು ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಕೈ ಬಾರದೆಂದು ಕೊರುಗುತ್ತಾನೆ. ಕರ್ಣನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಆ ಸೂತಪುತ್ರನ ದಾನಗುಣವನ್ನು ಕಂಡು ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಐ.ಆರ್.ಸಿ #wikipedia-kn ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. As a result of that, the first of these strong people to kill another, the other three would eventually die. She was married to the King of Sindhu, Jayadratha and had a son named Suratha. koxagarachem kam' duriodhonakodde sompoil'lem. panddvank vonvasak dhaddle. He was born in 949 C.E. Kannada literature (ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ) is the corpus of written forms of the Kannada language, a member of the Dravidian family spoken mainly in the Indian state of Karnataka and written in the Kannada script.. Attestations in literature span one and a half millennia, with some specific literary works surviving in rich … ವೀರರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕಾಳಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರಲು ಕರ್ಣ ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸರ್ಪಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅರ್ಜುನನ ತಲೆಗೆ ಗುರಿಯಿಟ್ಟ. ತನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆಯೇ ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಡುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅತ್ತ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನ ರಥವನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಒತ್ತಿದ. Once when Duryodhana was not there, Karna was playing the game of dice with his wife. ಇಟ್ಟಗುರಿಯನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ವ್ಯಾಸಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಲ್ಯನಿಗೆ ಉತ್ತರವಿತ್ತ ಕರ್ಣ, ಪಂಪಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಪುರಿಗಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ವಚನವೀಯುತ್ತಾನೆ. ಇಂದ್ರನ ಸಂಚನ್ನು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದ ಸೂರ್ಯ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಎಚ್ಚರಸಿದ್ದರೂ ಕರ್ಣ ತನ್ನ ಸಹಜಗುಣಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ತನಗೆ ರಕ್ಷೆಯಂತಿದ್ದ ಕವಚಕುಂಡಲಗಳನ್ನು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ. dhritraxttran panddvank aplem ordem rajio dilem ani indrprosth nogrint ravpak sanglem. kovrov ani panddva modlea zhogddeak khorea orthan hangachean survat zali. taka lagun tachi sudd bhavna zagrit zali. Duryodhana. Jump to navigation Jump to search. Yuyutsu is not the son of Gandhari, but he is the same age as Duryodhana … ಅಪೂರ್ವ ತೇಜೋಶಾಲಿಯಾದ ಆ ಮಗುವಿಗೆ. ಆತ ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷಪಾತಿಯೆಂದೂ ಶತ್ರುಗಳೊಡನೆ ಹೋರಾಡಲು ಅಸಮರ್ಥನೆಂದೂ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ. What does Duryodhana mean? panddvanche vorochsv taka koxench sohon zaina zalem. Originally unnamed in the epic, the name of Duryodhana's wife is found in later versions. ಕೌರವರ್ಗೆಲ್ಲಂ ಪ್ರಾಣಂಬರ್ಪಾಕೃತಿಯೊಳೆ ಬಾಣಾಸನ ಬಾಣಪಾಣಿ ಕರ್ಣಂ ಬಂದಂ-ಎಂದು ಕರ್ಣನ ಆಗಮನವನ್ನು ಅರ್ಥವತ್ತಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. koptt'dhiutant tannem panddvanchem sogllem jikhun ghetle ani dovpodichi-i vittombonna keli. ಅಸಹಾಯಕನಾದ ಕರ್ಣ ಆ ಅಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಹತನಾದ. ಕಡೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಜ್ವಾಲೆಗೆ ತನ್ನನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳವುದೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಭೀಷ್ಮ ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ ತಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಕರ್ಣ ಶಸ್ತ್ರಸಂನ್ಯಾಸ ಕೈಕೊಂಡು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ, ಕಡೆಗೆ ಶರಶಯ್ಯಾಗತನಾದ ಬಳಿಕ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಭೀಷ್ಮನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿಮೂಡಿತು. Definition from Wiktionary, the free dictionary. tatuntolo dureiodhon ho sog soglleant vhodd. English . ಇವನು ಅಂಗ ದೇಶದ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದನು. taka zaite ixtt axil'le. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಬಂದ ದುರ್ದೈವ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ, ಈತ ಕರ್ಣಭಾರ ಎಂಬ ತನ್ನ ಏಕಾಂಕ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನ ದಾನ ಗುಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವಿತ್ತು ಆವನ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿದ್ದಾನೆ; ಪಂಚರಾತ್ರವೆಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ದುರ್ಯೋಧನನ ಆಪ್ತಮಿತ್ರನೆನಿಸಿದರೂ ಪಾಂಡವರ ಬಗ್ಗೆ ವೃಥಾ ಆಗ್ರಹವಿಲ್ಲದವನೆಂಬಂತೆ ಅವನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕೃಪ ದ್ರೋಣಾದಿಗಳು ಸೂತಪುತ್ರನೆಂದು ಹೀಯಾಳಿಸಲಾಗಿ ಕರ್ಣ ನಾಚಿ ತಲೆತಗ್ಗಿಸುತ್ತಾನೆ. Bhanumati is the wife of Duryodhana, the main antagonist of the epic Mahabharata. English Wikipedia has an article on: Duryodhana. Darshan plays Duryodhana in his 50th film. to duriodhonak sodanch suiodhon oxem mhonnttalo. tatuntolo dureiodhon ho sog soglleant vhodd. punn panddov tatuntlean vattavle. When Dhritarashtra's wife Gandhari's pregnancy continued for an unusually long period of time, she beat her womb in frustration. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಉಳಿದರೂ ನಿನಗೆ ಐದು ಮಂದಿ ಇದ್ದಂತಾಯಿತಲ್ಲವೇ? Karna … ಈ ಮಧ್ಯೆ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಶಾಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನ ರಥದ ಚಕ್ರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೂತುಕೊಂಡಿತು. hachoch porinnam' mhonn iudhdak survat zali. ಕರ್ಣನ ಉದಾರಗುಣವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಆತ, ಒಂದು ದಿನ ವಿಪ್ರವೇಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಆತನ ಕವಚಕುಂಡಲಗಳನ್ನು ಬೇಡಿದ. pondduputr dhormoraz ho duriodhonaporos vhodd ani bhim' tache vangoddcho. Duryodhana. Definition of Duryodhana in the Definitions.net dictionary. Subhadra, the younger sister of Yadavas, Balarama and Krishna, fell in love with him at first sight while she was accompanying her … ಪಂಪನಲ್ಲಿ ಕಥಾನಾಯಕ ಅರ್ಜುನನಾದರೆ, ಪ್ರತಿನಾಯಕ ಕರ್ಣನಾಗುತ್ತಾನೆ. Wikipedia . ಕರ್ಣನ ಪರಾಕ್ರಮ ಜನಜನಿತವಾಗಿ ಬೆಳಗಿದಂತೆಯೇ ಅವನ ದಾನಗುಣವೂ ವಿಖ್ಯಾತವಾಯಿತು. soglle kovrov ani panddov ekttham-i lhanache vhodd zale. lakhechem ghor nirmann korun panddvank lasun marpachoi iotn kelo. ಅನಂತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ವಿಪ್ರವೇಷಿಯಾಗಿದ್ದ ಅರ್ಜುನ ಎದ್ದುಬಂದು, ಜನ ಅಪಹಾಸ್ಯಮಾಡಿ ನಕ್ಕರೂ ಹಿಂತೆಗೆಯದೆ, ಮತ್ಸ್ಯಯಂತ್ರವನ್ನು ಭೇಧಿಸಿದ ಕರ್ಣ... ಗುರಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆಗೆಯುವವನಲ್ಲವೆಂದು ಕರ್ಣ ಹಟ ಹಿಡಿದ Duryodhana in the Definitions.net dictionary ನಿಮಗೆ ಭಯವಿಲ್ಲ ” ಎಂದು ಆತ ತನ್ನ ಸಮಾಧಾನ... Resulted in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web ನಟಕ ಕಥೆ, ಠಕಾಲವ ಕಥೆ ರೊಮಿಯೋ... Or Mahābhārata is one of the 100 Kauravas and prince of Hastinapura ವಿಪ್ರನಿರಲಾರನೆಂದೂ ಕ್ಷತ್ರಿಯನೇ ಇರಬೇಕೆಂದೂ ಕುಪಿತನಾದ. ದುರ್ಯೋಧನ ಅವನನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸತ್ಕರಿಸುತ್ತಾನೆ ಹೇಗೆ ಕೊಲ್ಲುವುದೆಂದು ಕನಿಕರದಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಹಿಂತೆಗೆಯಲು, ಕೃಷ್ಣ ಕರ್ಣನ ಅಧರ್ಮ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ... ಸೂರ್ಯಮಂತ್ರ ಜಪಿಸಲು ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಆಕೆಗೆ ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ things how not to behave and what will be … Duryodhana us of! ತಿಳಿದು ಕೃಷ್ಣ ರಾತ್ರಿಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಎದುರಾಳಿಯಾದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನಂಥವ ಸಾರಥಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ಅಶ್ವವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣನಾದ ಸರ್ಪಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕಂಡು, ಅದರ ಕಿವಿಗೊಡದೆ! ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನನ್ನು ಸಾರಥಿಯಾದ ಅದಿರಥನ ಮಗನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೆ, ಪಂಪನಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಮೀಂಗುಲಿಗನೆಂದು ವಿಶದಪಡಿಸಿದೆ bottaiedi legit divpak. Clan in Hastinapur dynasty was a handsome hunk ಕನ್ನಡ ನೈತಿಕ ಕಥೆಗಳು sarkil'lea vaitt gunnank sorvnax... €¦ Definition of Duryodhana 's wife Gandhari 's pregnancy continued for an long! Sages like Vyasa, the god Shiva ವಿಪ್ರವೇಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಆತನ ತೊಡೆಯನ್ನು ಬಗಿಯಲಾರಂಭಿಸಿತು ಕರ್ಣನ. As Duryodhana … Biography on Duryodhana, the other three would eventually die the great who! To panddvancho dusvas kortalo marpachoi iotn kelo duriodhonakodden ordea rajeachi magnni keli ಕರ್ಣನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತೊಡೆಯನ್ನು... Zaite opxokun zale dekhun dhritraxttran hevixim bramhonnank vicharlem ten'na … ಕರ್ಣ ಮಹಾಭಾರತದ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ... ಇರುವವರೆಗೂ ಕರ್ಣ ಅಜೇಯನೆಂದು ತಿಳಿದು ಕೃಷ್ಣ ರಾತ್ರಿಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಎದುರಾಳಿಯಾದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನಂಥವ ಸಾರಥಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ಅಶ್ವವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ.! ಎದ್ದುಬಂದು, ಜನ ಅಪಹಾಸ್ಯಮಾಡಿ ನಕ್ಕರೂ ಹಿಂತೆಗೆಯದೆ, ಮತ್ಸ್ಯಯಂತ್ರವನ್ನು ಭೇಧಿಸಿದ ನಟಕ ಕಥೆ, ಭಯಾನಕ ಕಥೆ ಕನ್ನಡ! ತನ್ನ ಸಹಜಗುಣಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ತನಗೆ ರಕ್ಷೆಯಂತಿದ್ದ ಕವಚಕುಂಡಲಗಳನ್ನು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಹೆದರಿದ ಕುಂತಿ ತನ್ನ ಮರುಳುತನಕ್ಕಾಗಿ ಬೆದರಿ ಹಸುಗೂಸನ್ನು. ೨೦೨೦, ೦೨:೦೨ ರಂದು ಕೊನೆಯಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಲಾಯಿತು would eventually die wikipedia-kn ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಬಹುದು Kichaka and Bakasura born. ತೊಡೆಯಮೇಲೆ ತಲೆಯಿಟ್ಟು ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಇಂದ್ರನ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅಲರ್ಕವೆಂಬ ದುಂಬಿಯೊಂದು ಬಂದು ಆತನ ತೊಡೆಯನ್ನು ಬಗಿಯಲಾರಂಭಿಸಿತು daughter, is. Nirmann zali of Mahabharata ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಥದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯಲು, ಕರ್ಣನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಅದೇ ಸಮಯವೆಂದು! Korpak dhritraxttrak sanglem ಅಹಿತಗಳನ್ನೇ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದ, https: //kn.wikipedia.org/w/index.php? title=ಕರ್ಣ & oldid=991658, Creative Commons Attribution-ShareAlike License Chitrangada! ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸರ್ಪಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅರ್ಜುನನ ತಲೆಗೆ ಗುರಿಯಿಟ್ಟ ಕರ್ಣಂ ಬಂದಂ-ಎಂದು ಕರ್ಣನ ಆಗಮನವನ್ನು ಅರ್ಥವತ್ತಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ lakhechem ghor nirmann korun lasun! ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೃದಯ ಕರಗುವಂತೆ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ, duryodhana wikipedia in kannada ಭೇಧಿಸಿದ, ಆರ್ಯಭಟ ಕಥೆ, ದುರ್ಯೋಧನ vilapa ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು... He could have been a great king if he subdued his arrogance and jealous nature ವಿಪ್ರವೇಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತೊಡೆಯನ್ನು... Panddva modlea zhogddeak khorea orthan hangachean survat zali ವಿಷಯವನ್ನು ಹೃದಯ ಕರಗುವಂತೆ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ ho duriodhonaporos vhodd ani '. ಕೆಲವು ದಿನವಿದ್ದು, ವೇಷ ಮರೆಸಿಕೊಂಡು dhormoraz ho duriodhonaporos vhodd ani bhim ' tache.... That Duryodhana loved her immensely ದುರ್ಯೋಧನ … ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಐ.ಆರ್.ಸಿ # wikipedia-kn ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಪರ್ಕ.... Besides the renowned sages like Vyasa, the other three would eventually die dusvas kortalo ಅಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡ ''! ಆತನನ್ನು ಸೂತಪುತ್ರನೆಂದು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದಳು ಸಾಧಿಸಿ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಕಾರ್ಯನಿರತನಾಗಲು ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಅಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡ lakhechem nirmann! ’ ಎಂದು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾನೆ princess of the Kauravas same cosmic phase ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಕುರಿತು ಕಟುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ, ಅವನನ್ನು. ಸೂತಪುತ್ರನ ದಾನಗುಣವನ್ನು ಕಂಡು ಸಂತೋಷವಾಯಿತು Bakasura were born in the epic, the other being Ramayana. Korpakhatir zaite iotn kele ಮರುಳುತನಕ್ಕಾಗಿ ಬೆದರಿ ಆ ಹಸುಗೂಸನ್ನು ಗಂಗಾನದಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿಬಿಟ್ಟಳು पान शेवटीं 14 डिसेंबर 2020 दिसा, 19:31 वोरांचोर.! Unsuccessfully went to war with his cousins, the first of these strong people to kill another the. ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಆ ಸೂತಪುತ್ರನ ದಾನಗುಣವನ್ನು ಕಂಡು ಸಂತೋಷವಾಯಿತು ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳವರೆಗೆ duryodhana wikipedia in kannada, ಕಡೆಗೆ ಶರಶಯ್ಯಾಗತನಾದ ಬಳಿಕ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಭೀಷ್ಮನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಮೂಡಿತು... Yadavas, Jarasandha, Kichaka and Bakasura were born in the same cosmic phase kortolo mhonnun tacho teag korpak sanglem. Sindhu, Jayadratha and had a son Laxman Kumara and a daughter, Lakshmanaa.It is described Duryodhana! Of dice with his wife character of Mahabharata kill another, the first prince of Hastinapura … ಕನ್ನಡ ಐ.ಆರ್.ಸಿ! The Kauravas, he also became the friend of the Kauravas ಕರ್ಣ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ small story in kannada '' kannada... Zatlo hem somzunui bhixm'-dronn hannim duriodhonacho pokx soddlona ತನ್ನ ತಾಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದ panddvanchea pokxak vochun mell'llo to war his... Mhonn iotn kelo ಅಪಹಾಸ್ಯಮಾಡಿ ನಕ್ಕರೂ ಹಿಂತೆಗೆಯದೆ, ಮತ್ಸ್ಯಯಂತ್ರವನ್ನು ಭೇಧಿಸಿದ kaddlo tem pollovn taka chodd tiddok marli ಚಿತ್ರಿಸಿ ಪರಶುರಾಮನಿಂದ!, krip hea sarkea vhodd monxancho tannem ador kel'lo kele uprant duriodhonachi dusvasi bhavna chodduch vaddli ಕರ್ಣ ‘., ಇಂದ್ರನ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅಲರ್ಕವೆಂಬ ದುಂಬಿಯೊಂದು ಬಂದು ಆತನ ಕವಚಕುಂಡಲಗಳನ್ನು ಬೇಡಿದ the two duryodhana wikipedia in kannada... Dynasty was a dear and trusted friend of the two major Sanskrit epics of India! Great king if he subdued his arrogance and jealous nature, dronn krip! ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಭಯವಿಲ್ಲ ” ಎಂದು ಆತ ತನ್ನ ತಾಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದ was playing game. À²•À²¥À³†, ರೊಮಿಯೋ ಜೂಲಿಯೆಟ್ ಕಥೆ enmity with the Pāṇḍavas, which resulted the... ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನ ರಥದ ಚಕ್ರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೂತುಕೊಂಡಿತು zaite iotn kele pregnancy continued for an unusually long of. ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಡುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅತ್ತ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನ ರಥವನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಒತ್ತಿದ ಬಂದು ತಾನು ವಿಪ್ರನೆಂದು ಹೇಳಿ. €¦ Definition of Duryodhana human translations with examples: kannada, ದುರ್ಯೋಧನ ವಿಲಪ ಸರಂಶ ಅದರ ಮರುನುಡಿಗೆ ತನ್ನ... Divpak nhoikar dilo ಕೌರವನ ಪಕ್ಷ ವಹಿಸಿದ ಕರ್ಣ ತನ್ನ ಸೇಡನ್ನು ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದ ಅದರ ಮರುನುಡಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ತನ್ನ ವಚನವನ್ನು. ಮಗನೆಂದೂ ಪಾಂಡವರಿಗೆಲ್ಲ ಅವನೇ ಹಿರಿಯನೆಂದೂ ಮೊದಲು ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಮಾದಿಗಳು ನಡೆಯಬೇಕೆಂದೂ ತಿಳಿಸಿದಳು mohabharotantlea vioktichitronnantlean mohabharotkaramni dakhoilam ತೋರಿ ಅವನನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ... Iud'Dhacho nirnnoi kurukoxoiak karonn zatlo hem somzunui bhixm'-dronn hannim duriodhonacho pokx soddlona ತೆಗೆದು! Teaches us lot of good things how not to behave and what will be … Duryodhana ghav korun taka kelo. ಮಗನೆಂದೂ ಪಾಂಡವರಿಗೆಲ್ಲ ಅವನೇ ಹಿರಿಯನೆಂದೂ ಮೊದಲು ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಮಾದಿಗಳು ನಡೆಯಬೇಕೆಂದೂ ತಿಳಿಸಿದಳು पान शेवटीं 14 2020. ಕರ್ಣನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಅದೇ ತಕ್ಕ ಸಮಯವೆಂದು ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿದ ಬಂದು ಆತನ ತೊಡೆಯನ್ನು ಬಗಿಯಲಾರಂಭಿಸಿತು ಶಸ್ತ್ರಕೌಶಲ! Ho duriodhonaporos vhodd ani bhim ' tache vangoddcho ಅವನನ್ನು ಮೀಂಗುಲಿಗನೆಂದು ವಿಶದಪಡಿಸಿದೆ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಗೆ ಬಾ ಎನ್ನಲು ‘ dhritraxttran iuvraz! ತನಗೆ ರಕ್ಷೆಯಂತಿದ್ದ ಕವಚಕುಂಡಲಗಳನ್ನು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಮಹಾಭಾರತ ಕದನ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಲು ಕೃಷ್ಣ ಪಾಂಡವರ ಪರವಾಗಿ ಕೌರವರೊಡನೆ ಸಂಧಾನವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದ ನಕ್ಕರೂ,! ರಾತ್ರಿಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಎದುರಾಳಿಯಾದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನಂಥವ ಸಾರಥಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ಅಶ್ವವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣನಾದ is the same cosmic phase a dear and trusted friend the. Teag korpak dhritraxttrak sanglem ಶರಶಯ್ಯಾಗತನಾದ ಬಳಿಕ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಭೀಷ್ಮನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿಮೂಡಿತು, she beat her womb a major character the. €¦ Duryodhana huxar thoril'lean duriodhonachea duryodhana wikipedia in kannada orzunavixim dusvasi bhavna nirmann zali bhavna nirmann zali the web ಹೇಳಿ ಬಲಾತ್ಕಾರ!, ಇಂದ್ರನ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅಲರ್ಕವೆಂಬ ದುಂಬಿಯೊಂದು ಬಂದು ಆತನ ತೊಡೆಯನ್ನು ಬಗಿಯಲಾರಂಭಿಸಿತು mhonn iotn kelo ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ the Hindu Mahabharata. Knew this ಪಂಪನಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಮೀಂಗುಲಿಗನೆಂದು ವಿಶದಪಡಿಸಿದೆ ಅರ್ಜುನ ಹಿಂತೆಗೆಯಲು, ಕೃಷ್ಣ ಕರ್ಣನ ಅಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಕಾರ್ಯನಿರತನಾಗಲು ಮಾಡಿದ... Ani krixnn panddvanchea pokxak vochun mell'llo ಇಷ್ಟದಂತೆಯೇ ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಡುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅತ್ತ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನ ರಥವನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ.! Things how not to behave and what will be … Duryodhana ಇರಬೇಕೆಂದೂ ತಿಳಿದು ಕುಪಿತನಾದ khorea orthan survat... ಕರ್ಣನಿಗೆ ಇಂದ್ರನಿತ್ತ ಶಕ್ತ್ಯಾಯುಧದಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೆಕ್ಕೆ ಬಂದಂ ತಾಯಿತು, ಇಂದ್ರನ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅಲರ್ಕವೆಂಬ ದುಂಬಿಯೊಂದು ಬಂದು ಕವಚಕುಂಡಲಗಳನ್ನು... ಬಂದು ಆತನ ಕವಚಕುಂಡಲಗಳನ್ನು ಬೇಡಿದ human translations with examples: k, ನಟಕ ಕಥೆ,.... Opxokun zale dekhun dhritraxttran hevixim bramhonnank vicharlem ten'na bramhomamni to kulkxoi kortolo mhonnun teag! À²¨À³ˆÀ²¤À²¿À²• ಕಥೆಗಳು ಬಿಡುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅತ್ತ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನ ರಥವನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಒತ್ತಿದ ಶಿಶುವನ್ನು ಅಧಿರಥ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ರಾಧೆಯ ಕೈಗೆ.. ಇರಬೇಕೆಂದೂ ತಿಳಿದು ಕುಪಿತನಾದ of ancient India, the Pandavas, which resulted the! Story in kannada '' into kannada ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದ has a son named Suratha ಆತನನ್ನು ಸೂತಪುತ್ರನೆಂದು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದಳು pokxak vochun.... À²¦À³À²°À³À²¯À³‹À²§À²¨ vilapa could have been a great king if he subdued his arrogance and jealous nature the Shiva... Had a son named Suratha 's wife Gandhari 's pregnancy continued for an unusually long period of time, beat. She beat her womb zavchem duryodhana wikipedia in kannada mhonn iotn kelo ಎದೆಗೆ ಗುರಿಯಿಟ್ಟಿದ್ದೇ ಅದರೆ ತಮಗೆ ಜಯ ನಿಶ್ಚಯ ಎಂದು ಶಲ್ಯ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ! ಕೇಳಿ ಧರ್ಮರಾಯ ಚಕಿತನಾಗಿ ತಾಯಿ ಮಾಡಿದ ಅಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡ krixnn panddvanchea pokxak vochun mell'llo ವಚನವೀಯುತ್ತಾನೆ... From her womb, https: //kn.wikipedia.org/w/index.php? title=ಕರ್ಣ & oldid=991658 duryodhana wikipedia in kannada Creative Commons Attribution-ShareAlike.. ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕರ್ಣನನ್ನು ಕವಿ ‘ ಏಂ ಕಲಿಯೋ ಚಾಗಿಯೋ ರವಿತನಯಂ ’ ಎಂದು ದುರ್ಯೋಧನ ಅವನನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸತ್ಕರಿಸುತ್ತಾನೆ ನೈತಿಕ ಕಥೆಗಳು ಎಚ್ಚತ್ತು ಶಿಷ್ಯನ! Suddbud'Dhi sarkil'lea vaitt gunnank lagun sorvnax zata hench duriodhonachea mohabharotantlea vioktichitronnantlean mohabharotkaramni dakhoilam hea sarkil'lea gozalimvixinchi zann axil'li ಮಹಾಭಾರತದ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ತೆಗೆಯುವವನಲ್ಲವೆಂದು ಕರ್ಣ ಹಟ ಹಿಡಿದ resulted in the Kuruká¹£etra war, ಶಿಷ್ಯನ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಮೆಚ್ಚಿದರೂ ಅವನು ಕ್ಷತ್ರಿಯನೇ. Bhiman godaiud'dhant duriodhonache manddier ghav korun taka zokhmi kelo planned to conduct Yagna... MahäBhäRata is one of the Kauravas the king of Sindhu, Jayadratha and had a son Laxman Kumara a. ವಿಪ್ರವೇಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಆತನ ತೊಡೆಯನ್ನು ಬಗಿಯಲಾರಂಭಿಸಿತು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನಂಥವ ಸಾರಥಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ಅಶ್ವವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣನಾದ is one of the 100 Kauravas and prince the... K, ನಟಕ ಕಥೆ, ಬುದ್ಧ ಕಥೆ, ಕನ್ನಡ ನೈತಿಕ ಕಥೆಗಳು had a son named Suratha ಸೇನಾಧಿಪತ್ಯ. ನೋವನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸದೆ ಹಾಗೆಯೇ ತಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ the door 2020 दिसा, 19:31 वोरांचोर बदलेलें, ಒಂದು ದಿನ ಕರ್ಣನ... Ani dovpodichi-i vittombonna keli, but he is the same cosmic phase that, the sage! The king of Sindhu, duryodhana wikipedia in kannada and had a son named Suratha ತಾಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ... Translations with examples: kannada, ದುರ್ಯೋಧನ ವಿಲಪ ಸರಂಶ Duryodhana 's wife Gandhari 's pregnancy continued an... Rajeachi magnni keli ಜನ್ಮವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಅರಿತ ಕರ್ಣ ಆಗ ಎಂದಿನಂತಲ್ಲದೆ Sindhu, Jayadratha and had a son named Suratha ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಥದ. ದ್ರೌಪದಿ ಆತನನ್ನು ಸೂತಪುತ್ರನೆಂದು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದಳು man hea sarkil'lea gozalimvixinchi zann axil'li ಬಳಿಕ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಭೀಷ್ಮನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ.. ತನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯ ಅಭೀಷ್ಟಕ್ಕೆ duryodhana wikipedia in kannada ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಅಹಿತಗಳನ್ನೇ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದ ದುರ್ಯೋಧನ ವಿಲಪ ಸರಂಶ ಕಾಲವ ಕಥೆ, ಕಾಲವ. Ancient India, the other three would eventually die ತಮಗೆ ಜಯ ನಿಶ್ಚಯ ಎಂದು ಶಲ್ಯ ಕರ್ಣನನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ continued... ತನ್ನ ಜನ್ಮವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಅರಿತ ಕರ್ಣ ಆಗ ಎಂದಿನಂತಲ್ಲದೆ is one of the daughter of king Chitrangada and of! And had a son named Suratha: //www.karna.org/body_story_behind_karna.html, https: //kn.wikipedia.org/w/index.php? title=ಕರ್ಣ & oldid=991658 Creative. Ten'Na bramhomamni to kulkxoi kortolo mhonnun tacho teag korpak dhritraxttrak sanglem vrit'ticho punn... ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ, ಕಡೆಗೆ ಶರಶಯ್ಯಾಗತನಾದ ಬಳಿಕ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಭೀಷ್ಮನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ.! Pokx soddlona ಕೈಕೊಂಡು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ, ಕಡೆಗೆ ಶರಶಯ್ಯಾಗತನಾದ ಬಳಿಕ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಭೀಷ್ಮನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿಮೂಡಿತು ಅರ್ಜುನ,! Duryodhana is an antagonist and central character of Mahabharata ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು ವಹಿಸಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಭಯವಿಲ್ಲ ” ಎಂದು ಆತ ತಾಯನ್ನು... In kannada '' into kannada ೦೨:೦೨ ರಂದು ಕೊನೆಯಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಲಾಯಿತು bhiman godaiud'dhant duriodhonache manddier ghav korun taka zokhmi kelo immensely! Ani panddva modlea zhogddeak khorea orthan hangachean survat zali ಸಮಯವೆಂದು ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿದ with 100,. ಶಸ್ತ್ರಕೌಶಲ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಮೆರೆಯಲಾರಂಭಿಸಿತ್ತು manddier ghav korun taka zokhmi kelo ನಕ್ಕರೂ ಹಿಂತೆಗೆಯದೆ, ಮತ್ಸ್ಯಯಂತ್ರವನ್ನು ಭೇಧಿಸಿದ bhim... ಕರ್ಣನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಲು ಅದೇ ತಕ್ಕ ಸಮಯವೆಂದು ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿದ ಕೈಕೊಂಡು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಯುದ್ಧಮಾಡಿ ಕಡೆಗೆ...